KOLUMNI: Matkalla kohti parempia päihde- ja mielenterveyspalveluita

Share |

Lauantai 8.5.2021 - Johanna Loukaskorpi


Kasvavat päihde- ja mielenterveysongelmat puhuttavat kuntapolitiikassa, mikä oikein onkin. Ongelmista kärsivät kuntalaiset tarvitsevat apua oikea-aikaisesti ja palveluita, jotka ovat yksilöllisiä ja vastaavat tarpeeseen.

Tällä valtuustokaudella olemme yrittäneet parantaa päihde- ja mielenterveyspalveluita monin tavoin. Esimerkiksi aikuisten mielenterveyspalvelut on siirretty sairaanhoitopiirin järjestettäväksi, nuorten mielenterveysongelmien avuksi on perustettu nuorisovastaanotto ja nuorille päihteidenkäyttäjille Nuppo. Päihdehoitojen osalta on tehty muitakin muutoksia. Olemme lisänneet kriisiasumista, katkaisu-, vieroitus-. ja laitoshoitoa, kokemusasiantuntijoita ja parantaneet asiakasohjausta. Euromääräisesti päihdepalveluihin kohdistuneet lisäykset vuosina 2019-2021 ovat olleet merkittäviä - yli 1,7 miljoonaa.

Silti ne eivät ole olleet riittäviä. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä sosiaalityön tarve ja kysyntä kasvavat vielä nopeammin. Koronapandemia on nostanut esiin erityisesti nuorten aikuisten hädän ja etäopiskelu lisännyt yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta ja masennusta.

Valmistelemme parhaillaan kesäkuun valtuustoon mielenterveyspalveluiden ja oppilas- ja opiskelijahuollon lisäbudjettia, jolla yritetään purkaa kasvaneita hoitojonoja ja lisätä oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöä, jotta kouluissa ja oppilaitoksissa olisi riittävästi henkilöstöä vastaamaan lasten ja nuorten hätään. Lisäksi perusteilla on uusi päivätoimintakeskus, jonka suunnitelmat esiteltiin sotelautakunnassa toukokuun kokouksessa. Pormestari Lauri Lyly (sd) on nimennyt myös poliittisen työryhmän, jonka puheenjohtajana toimin. Työryhmän tavoitteena on kehittää päihdehoitoja asiakaslähtöisesti, selvittää resurssitarpeita ja luoda pohjaa tulevalla pormestariohjelmalle.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen on loppumaton maratonmatka. Olennaista tällä matkalla on, että mahdollisimman moni kuntalainen pysyy matkassa mukana. Tähän tarvitaan valtuuston tahtoa. Pelkkä tahto ei aina riitä. Tarvitaan myös rahaa tahdon toteuttamiseen.

Avainsanat: Tamperelainen, kolumni, päihde- ja mielenterveyspalvelut, kuntapolitiikka, mielenterveyspalvelut, nuorisovastaanotto, Nuppo, nuoret


Kommentit

5.6.2021 11:28  Hannu Hämäläinen

Aivan niin tarvitaan rahaa.Kuitenkin samaan aikaan rahaa ohjataan muualle sellaisiin jotka ei tue paikkalista kehitystä.Ongelma ei ratkea painamalla lisää rahaa joka jaetaan muuallle.Nyt raha päätyy hyvin nopeasti omisteisiin sijoituksiin tai globaaleihin tukiin.Raha ei päädy sellaisiin hankeisiin jotka perustuvat kestävään kehtykseen.Kun itse emme ohjaile tahoja omalla aluella emme pysty tuottamaan palveluja.Silloin ei voi luvata mitään ja kunnan edustajaksi pyrkijä voi vaan
levitelellä käsiään kun ihmiset kysyy mitä teette kasvaville ongelmille.On hölmöä ohjata rahat suoraan sijoittajille ilman että ohjaisi ne selaseen joka lisää alueiden mahdollisuuksia.Nyt raha kiertää liian suirina lauttoina ja kukaan ei pysty kohdetamaan raha virtoja tehokaasti.Koska raha ei kierrä siellä jossa se toisimajdolisuuksia esim yrittää.Ostovoiman puute ..Ostovoima kun on siiretty omisteisiin jonka tuitto tralisoidaan vasta kun ihmisillä on tarve.Eli usein vaa jartutetaa omisyeiden arvoa ja odotetaan aikaa jolloin nevoi myydä kaliilla.Nyt osakkeiden arvoa pönnitetään painamalla rahaa ja odotetaan että kulutus vaikka ostovoimaa ei olisi.Sdp tokko on halukas tätä muuttamaan.Elämmme rajalisella planeetalla,pitäsi omisteiden tuottoihin keskirymiseen sijaan pyrkiä kestävään kehtyseen ja parempasn kiertoon.Globaali kierto ja sen hallinta ei onnistu sillä järjestelmä kulutta enemmän kuin se pysryy antamaan.Siksi kestävä kehtys pitää tehdä aluelista pohjalta eli yjden alueen vastuu on onluoda itsellepuitteet niistä aineista materiasta joita alueella on.Ja tämä pitää tehdä vuorovaikutusessa yoisen alueen kanssa eli uorovaikutusella en tarkoitarahan jakamista. Vaan silloin voi jakaa kun iysellä on kierto kestävää ja se tuotttaa sen energian miyä jakaa.Nyt kierto yksiköton liiaan siuria jotta ne olisivat yehokkaota luomasn hyvinvointia eli rahaa jolla tehdä palveluita.Rahan arvo sois on väärä kun se perustuu ajatukseen jossa ylinulutamme yli resusiemne.Eli voimme kulutaavain tietyn tarpeen verran.Ja ketään ei kionosta mitata tätä tarvetta.Toki sitä on mitattueli jos kuliysmmekoko maaailmassa saman kun me suomedsa se tarvii 5 maapalloa .Eli olemme kuluttaneetnut jo 5kertaa enrmmän ei voi ku iyeöla että jossjagelemmekadvsttsa kainialla masil.adsa kulitusta ssman vertan että tavarat piisaisi....eli banaanot kahvi kalat loppuu..jos jatkamme lisäksi aiheituu luonolle ongelma....eli ongrlmaon valtava.Siksi pitää pyrkiä misäämään paikallisia takenteita että ne perustuu psikalisiin reUseihin ja tämän omavaran hyödyntämiseen...vain näin turvaamme jonkikase kehitysen jatkumon maapalolla.Tekemällä itsemme riipuvaseksi globaleista tuotannoista ollemme 10vudedsa pulassa.Ihmiset kun muutavat aina sinne missä on varaa tuottaa hyviä palveluja.Veikkaan aivsn vamtavia massa muuttoja joita ei voi hallita.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini