VASTINE: Lastensuojelun vaikea tilanteeseen on etsitty ratkaisuja yhdessä

Share |

Torstai 28.2.2019 - Johanna Loukaskorpi ja Anne-Mari Jussila


Tampereen sosiaalityöntekijät kirjoittivat (AL 16.2) kaupungin lastensuojelun kriisiytyneestä tilanteesta. Kirjoituksessa otettiin vahvasti myös kantaa lastensuojelun palkkatasoon.

Lastensuojelun työntekijöitä on kuultu eri tavoin viimeisten kuukausien aikana mm. järjestämällä työpajoja, joihin on kutsuttu työntekijöitä, virkamiesjohtoa ja luottamushenkilöitä. Työpajoissa on käsitelty sosiaalityön saatavuuden parantamiseen tähtäävää suunnitelmaa ja mietitty tapoja vastata rekrytoinnin haasteisiin. Lisäksi työpajoissa on pohdittu sosiaalityötä tekevien ammattilaisten osaamisen tukemista. Esille on noussut useita konkreettisia lyhyen ja pidemmän aikavälin kehitysehdotuksia, joiden edistäminen on työn alla.

Helmikuussa sosiaali- ja terveyslautakunta perusti kymmenen uutta sosiaalityöntekijän virkaa helpottamaan lastensuojelun ja perhepalvelujen haastavaa tilannetta. Uudet virat tulevat hakuun helmi- ja maaliskuussa. Uusilla vakansseilla kevennetään lastensuojelun ja perhepalvelujen työntekijöiden työkuormaa ja vähennetään työntekijöiden vaihtuvuutta. Lastensuojelun työntekijöille on sovittu järjestelyerän kautta 100 euron palkankorotus ja henkilöstön sitoutumisesta palkitaan jatkossa 800 euron kertakorvauksella ensimmäisen ja 1000 eurolla toisen työvuoden täyttyessä.

Kirjoituksessa vahvasti esille nostettu sosiaalityön yleinen palkkataso on Tampereen osalta vertailukelpoinen lähikuntiin. Vertailukohdaksi ei tule ottaa pääkaupunkia, jossa muun muassa asumisen hinta on aivan erilainen. Mielestämme Tampereen kaupungin tulee kuitenkin jatkossa tarkastella laajemmin sosiaali- ja terveyspalveluiden palkkatasoa erityisesti rekrytointihaasteellisilla aloilla. Lisäksi työn organisointiin ja kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota.

Viimekätinen vastuu lastensuojelun työoloista on kaupungin johdolla ja poliittisilla päättäjillä. Työntekijöillä on kuitenkin vastuunsa siinä, että ymmärretään lastensuojelun pitkäjänteinen kehittäminen ja edetään yhdessä askel kerrallaan. Olemme vakuuttuneita, että laajalla yhteistyöllä saamme muutoksen parempaan aikaiseksi. Se on tamperelaisten lasten etu ja meidän tahtotilamme lautakunnan puheenjohtajina.

Johanna Loukaskorpi (sdp)
hyvinvointipalveluiden apulaispormestari
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja

Anne-Mari Jussila (kok)
kaupunginvaltuutettu
sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Aamulehden Mielipidesivuilla 28.2.2019. 

Avainsanat: lastensuojelu, Tampere, kehittäminen, palkat, palkkaus, sosiaalityö, sosiaalityöntekijät


Kommentit

20.3.2019 20:47  Maritta Wacklin

Hei!

Koska en löytänyt sopivaa väylää (en ole twittrissä) fb:ssa olevan lastensuojelua koskevan videon kommentoinnille, otan yhteyttä näin.
Olen sosiaalipsykologi ja työnohjaaja ja olen tehnyt paljon töitä mm. Treen lastensuojelun työntekijöiden ja myös sijaisperheiden kanssa. Minulla lienee melko oikeanlainen käsitys työntekijöiden kohtuuttomasta tilanteesta.
Videossa pisti kuitenkin korvaan Johannan ajatus siitä, että lasu:n tilannetta pyritään parantamaan sen maineen ja työntekijöiden työskentelyolosuhteiden parantamiseksi.
Jäin kaipaamaan jatkoa: jotta lapset ja perheet saisivat tarvitsemansa avun. Lisäykseni on tärkeä siksi, että kukaan ei pääsisi sanomaan, että Johannalta unohtuu se, minkä vuoksi lasua tehdään. (Minä en epäile hetkeäkään, että hän unohtaisi. Ihmiset vain usein ymmärtävät/tahtovat ymmärtää väärin.)
Voimia, viisaita ajatuksia ja innoitusta vaalityöhön!
ystävällisesti
Maritta Wacklin


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini