Suuntaviivoja

Suuntana laadukas kasvatus ja koulutus

Kasvatus ja koulutus ovat tulevaisuuden investointeja.
Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus.

Monipuolinen päivähoito ja esikoulu vähentävät lasten eriarvoisuutta.

Lähikoulu on hyvä koulu.

Jokaisella peruskoulun oppilaalla on oikeus ohjaukseen.

Terveet oppimis- ja työympäristöt on taattava jokaiselle oppijalle ja työntekijälle.

Toisen asteen koulutus on voitava suorittaa lähialueella.

Maksuton korkeakoulutus on Suomen etu.

Suuntana perheiden hyvinvointi

Perheiden on saatava kotiin apua ja palveluita.

Eriarvoistumisen voi pysäyttää. Jokainen on tärkeä. Ketään ei jätetä kyydistä.

Lastensuojeluun ja varhaiseen puuttumiseen on panostettava.

Harrastamisen kustannukset on pidettävä alhaalla ja kaikkien tavoitettavissa.

Lasten ja nuorten hyvä terveydenhuolto on ennaltaehkäisee ongelmia.

Perheiden tukeminen on kannattava sijoitus.

Suuntana kannustava työelämä

Koulutus on paras keino torjua työttömyyttä.

Työllistymisen hallinnolliset esteet on purettava.

Työhyvinvoinnin lisääminen on työssä jaksamisen edellytys.

Työ ja yrittäminen turvaavat hyvinvointimme.

Nuorten koulutusta ja työllistymistä on kaikin tavoin tuettava.


Suuntana hyvä vanhuus

Kotona asumista on tuettava monipuolisesti.

Kolmas sektori otettava paremmin mukaan palvelujen tarjoajaksi.

Hoitohenkilöstöä on oltava riittävästi.

Ikäihmisistä on pidettävä huolta. 


Suuntana puhdas ympäristö

Ilmastonmuutosta on torjuttava myös yksilötasolla.

Joukkoliikennettä tulee suosia. Ratikan suunnittelua ja rakentamista jatkettava.

Lähi- ja luomuruokaa lisää laitoskeittiöihin.

Ruokajätteen määrää on saatava pienennettyä.

Kaupunki- ja palstaviljelypaikkoja on saatava lisää kaupunkitiloihin.

Suuntana hyvät kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Liikunta kuuluu kaikille.

Lasten harrastusmaksuja on alennettava.

Kirjojen arvonlisävero on saatava eurooppalaiselle tasolle.

Päiväkotien ja koulujen pihat sekä puistot muutettava lähiliikuntapaikoiksi.

Lasten ja nuorten kulttuuriharrastamisen edellytyksiä on lisättävä.

Kulttuurin ja liikunnan on kuuluttava koulujen arkeen.

Kaupungin vireä kulttuurielämä on vetovoimatekijä.